คลินิคโรคหัวใจ

 Goals
      โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงสามารถพบได้ทั้งในสุนัขและแมว มีทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำ สามารถช่วยให้ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ และได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการที่อาจจะพบได้ เช่น อาการไอเรื้อรัง ไอแห้งๆไม่มีเสมหะ ภาวะเหนื่อยง่าย นอนมากขึ้น อ่อนเพลียไม่ค่อยเล่นหรือบางรายมีอาการท้องกาง กาง หากพบอาการเหล่านี้ เราไม่ควรละเลย ควรรีบพามาหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

Service

 

 

 

 

เครื่องเอ๊กเรย์ (X-ray)
เครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เครื่องวัดความดันโลหิต