google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

อัลบั้มใหม่

 

 

ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก

อาจารย์นายสัตวแพทย์อภิวัจน์ พิเศษไพศาล

ต้อนรับ Dr.Surgey Sereda นายกสัตวแพทยสภา จากประเทศรัสเซีย

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา ณ โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกสาขาเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี นายสัตวแพทย์อภิวัจน์พิเศษไพศาล ทีมคณะผู้บริหาร และพนักงานโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Surgey Sereda (President of Russian Small Animal Veterinary Association; RSAVA) และครอบครัว นายกสัตวแพทยสภาจากประเทศรัสเซีย และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ Center ณ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ซึ่งเปิดทำการมามากว่า 103 ปีแล้ว โดย Professor Dr. Surgey Sereda ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกสาขาเมืองเอก และสาขาพัทยา โดยเริ่มจากแผนกต้อนรับ ขั้นตอนการลงทะเบียนประวัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ห้องตรวจต่างๆ ห้องพักสัตว์ป่วย ห้องพักสำหรับแมว ห้องฝากสัตว์เลี้ยงแรกเกิด ห้องพักสัตว์ป่วยติดเชื้อ สระว่ายน้ำ ศูนย์กายภาพโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก และศูนย์ผ่าตัดและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยเดินเยี่ยมชม และซักถามเกี่ยวกับระบบการจัดการโรงพยาบาล การบริหารกำลังคนกับจำนวนลูกค้าในแต่ละวัน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์

   
   


        โดย Professor Dr. Surgey Sereda ได้เขียนบทความลงในวารสารสัตวแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020  เกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้มาเยือนประเทศไทย และการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการบริหารการจัดการโรงพยาบาลสัตว์ กับ อาจารย์นายสัตวแพทย์ อภิวัจน์ พิเศษไพศาล และผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกทุกท่าน