google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

พิธีพระราชทาน อาหารสัตว์และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วย

 

 


โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 10 พระราชทานอาหารสัตว์ ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   
   โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับเกียรติให้ถวายการบริการรักษา และบริการตัดแต่งทรงขนให้กับสุนัขทรงเลี้ยงของหลายพระองค์ เมื่อปี 2554 จวบจนปัจจุบัน อันได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้แก่ คุณเกาลัด ทั้งหมด 1 สุนัข  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้แก่ คุณแป้ง และคุณเทียนจิ ทั้งหมด 2 สุนัข  และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้แก่ คุณไลแคน คุณแกรมมาลีน คุณบลูเรส คุณมะเหมี่ยว คุณโคเมท และคุณลักกี้ ทั้งหมด 7 สุนัข ยิ่งไปกว่านั้นนับเป็นเกียรติประวัติของโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา เนื่องจากทีมสัตวแพทย์ได้มีโอกาส ถวายงานดูแลสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยง และดูแลวางแผนโปรแกรมวัคซีนประจำปีกับสุนัขทรงเลี้ยง ได้แก่ คุณฟ้ารุ่ง คุณเพชรเงิน คุณลูกชุบ คุณหมูปิ้ง คุณขุนศึก คุณแหวนเพชร คุณสร้อยเพชร คุณเพชรสิงห์ คุณแสบ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา คุณแอลเอ็ม คุณถ่าน คุณฟรังโก้ คุณเฮเลน คุณนินจา คุณเสมา คุณทองแก้ว คุณโกกิ คุณวอดก้า คุณแชมเปญ คุณโซดา คุณไข่ตุ๋น คุณจอนนี่  คุณฟ้าคราม คุณองุ่น คุณเสมา คุณคาลิซี ทั้งหมด 29 สุนัข ซึ่งพำนักอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี 2556 จวบจนปัจจุบัน
   
           เนื่องจากการโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอกได้ถวายงานการดูแลรักษาสุนัขทรงเลี้ยงในในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาฯ ต่อเนื่องเรื่อยมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไปพร้อมทั้งให้การรักษา และการวางแผนโปรแกรมการป้องกันโรค ของสุนัขทรงเลี้ยงที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา โดย อ.น.สพ. อภิวัจน์ พิเศษไพศาล ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่ได้ร่วมถวายงานดูแลรักษาสุนัขทรงเลี้ยง ณ ที่ประทับเรือสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2554 จากนายภัคธรณ์ เทียนชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในขนะนั้น และยังได้รับมอบจากนายชาญชัยเอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ นอกจากนั้นในปี 2556 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก โดยอ.น.สพ. อภิวัจน์ พิเศษไพศาล เป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรีในการดูแลรักษาสุนัขทรงเลี้ยง ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากนายทฤษี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  
   
      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ พระราชทานอาหารสัตว์และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วย ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นประโยชน์ ในการให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา โดยมอบหมาย พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วยพระราชทาน โดยจะเชิญของพระราชทาน มอบให้ โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอกสาขาพัทยา เลขที่ 44/57 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น.