google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

สัตวแพทย์เมืองเอกรับใช้สังคม

มการบริหารโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม "สัตวแพทย์เมืองเอกรับใช้สังคม เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย"

        ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 อาจารย์นายสัตวแพทย์ อภิวัจน์ พิเศษไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแม็คเว็ท จำกัด และประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก ได้นำทีมสัตวแพทย์และพยาบาลสัตวแพทย์ เข้าให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี เวลา 9.00- 15.00 โดยให้บริการกับสุนัขละแมวจรจัด สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง รวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของพระในวัดรังสิต เนื่องในโอกาสวันสัตวแพทย์ไทย วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี โดยมีสุนัขและแมวมารับบริการจากเรารวมทั้งสิ้น 70 ตัว โดยแบ่งเป็นแมว 48 ตัว และสุนัข 42 ตัว