google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

5 ข้อที่ทำให้น้องแมวแตกต่าง

 

5 ที่ทำให้น้องแมวแตกต่าง

1.ต่อมไขมันที่ผิวหนังแมว สร้างกลิ่นเฉพาะตัว

ในสัตว์อื่นๆรวมทั้งมนุษย์เองจะมีส่วนของต่อมเหงื่อ (ชนิด eccrine และ apocrine) และต่อมไขมัน (sebaceous) ที่ชั้นผิวหนัง แมวมีต่อมไขมันที่โคนขนจะสร้างสารที่มีลักษณะเป็นฟิล์มเคลือบผิวหนัง แต่แมวแตกต่างจากมนุษย์เนื่องจากไม่มีต่อมเหงื่อชนิด eccrine ทั่วตัวซึ่งสร้างเหงือในรูปน้ำ ยกเว้นบริเวณฝ่าเท้า แต่แมวจะมีต่อมเหงื่อชนิด apocrine ซึ่งจะสร้างสารสีขาวคล้ายนมได้ทั่วตัว ต่อมนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการลดความร้อน แต่มีหน้าที่ในการสร้างกลิ่นตัวสำหรับแมว กลิ่นตัวนี้จะถูกปล่อยเมื่อแมวถูตัวกับวัตุต่างๆ เช่นผนังบ้าน เจ้าของแมว เป็นต้น โดยกลิ่นจะใช้ในการบอกความเป็นเจ้าของ แมวมีต่อมเหงื่อน้อยมาก ซึ่งปกติเหงื่อจะช่วยในการระบายความร้อน อาจจะพบว่าแมวอ้าปาก หอบหายใจเร็วเพื่อเป็นการระบายความร้อนแทนการผลิตเหงื่อ

 

2.ระบบการย่อยอาหาร

ลำไส้ของแมวมีความยาวเป็น 4 เท่าของความยาวลำตัวแมว แตกต่างจากคนและสัตว์ชนิดอื่นๆอย่างสิ้นเชิง ลำไส้ที่มีความยาวมากนี้จะช่วยในการย่อยและดูดซึมอาหารได้หลากหลายชนิด

 

3. อุ้งเท้าแมว

อุ้งเท้าแมวมีความพิเศษ โดยเฉพาะขาหน้า ปกติจะไม่สัมผัสพื้นเวลาแมวเดิน แต่จะทำหน้าที่พิเศษในการกันลื่น เมื่อแมวอยู่ในท่าลงของการกระโดด

 

4. หนวดแมว (Whisker)

แมวมีหนวดซึ่งเป็นอวัยวะพิเศษที่พัฒนามาจากขนของแมว (specialised hairs) ปัจจุบันไม่มีผู้ทราบหน้าที่ที่แท้จริงของหนวดแมว แต่มีผู้ตั้งสมมติฐานว่าหนวดแมวน่าจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสและหากแมวถูกตัดหนวดออกไป แมวจะไม่พอใจอย่างมาก และอาจทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ ซึ่งช่วยการสัมผัสสิ่งต่างๆในที่มืด และน่าจะมีส่วนช่วยในการกระโดในพื้นขรุขระ ช่วยนำทางและช่วยการยืดหยุ่นของลำตัว

 

5. การครางของแมว

การครางหรือ Purr ของแมวเกิดขึ้นเมื่อแมวมีความเครียด เสียงที่เกิดจากการ Purr ไม่ได้เกิดจากกล่องเสียงของแมวโดยตรง แต่เชื่อว่าเกิดจากการสั่นของหลอดเลือดดำใหญ่ในช่องอกของแมว จากนนั้นการสั่นสะเทือนจะถูกส่งผ่านทางหลอดลม (bronchial tube และ trachea) ในลูกแมวการ Purr เป็นเสียงที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจของแมว

 

บทความโดย : สพ.ญ.นิรชรา ชมท่าไม้ คลินิกอายรุกรรม

ที่มา : รสมา ภู่สุนทรธรรม, เวชศาสตร์โรคแมว, 2561, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย