google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

ฝุ่นร้าย PM 2.5 อันตรายของสัตว์เลี้ยงกลางกรุง

ฝุ่นร้าย PM 2.5 ภัยอันตรายของสุนัขกลางกรุง

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร

       PM 2.5 คือฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตได้โดยตรง

 

การป้องกันในสัตว์เลี้ยง

      ถามว่าเราควรทำอย่างไรเมื่อต้องพาสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้าน เมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่ได้ก็ตรวจสอบช่วงเวลาที่มีค่ามลภาวะต่ำ (AQI levels app) ในแอพพลืเคชันหรือเว็ปไวต์ก่อนจะพาออกนอกบ้าน โดยช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่มีค่าสูงที่สุดและจะค่อยๆลดลงมา ปริมาณฝุ่นมากน้อยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับลมในแต่ละช่วงเวลา หรือสามารถซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับสุนัขจากเว็บต่างประเทศ แต่ต้องระวังภาวะลมแดดหรือ heat stroke ในสุนัขอ้วนและสุนัขขนาดใหญ่

 

ผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง

        ไม่เพียงแต่ภายนอกบ้านเท่านั้น ภายในบ้านเราก็มีฝุ่นเช่นกัน ตามรายงานจากประเทศสหรรัฐอเมริกา ที่มีการทำแบบสอบถามสำรวจโรงพยาบาลสัตว์ 146 แห่ง พบว่ารายงานสัตว์ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจร่วมกับปัญหาสภาพอากาศภายในบ้าน พบว่าสุนัขจำนวน 83 และแมวจำนวน 64 ตัว สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจคือ ควันจากการทำอาหาร, บุหรี่มือสอง, ควันธูปและสารเคมีที่ใช้ในบ้านตามลำดับ โดยเฉพาะการจุดธูปจะยิ่งเพิ่มอัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจในสุนัขมากขึ้น (Natalie, 2018)

      โรคที่สามารถพบได้บ่อยในสุนัขคือ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หลอดลมตีบ และโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน

       โรคที่สามารถพบได้บ่อยในแมวคือ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนและปอดบวม ทั้งนี้แมวจะทนต่อสภาพอากาศที่แย่ได้น้อยกว่าสุนัขมาก จึงจะสามารถพบแมวมีปัญหาระบบทางเดินหายใจได้ก่อนเมื่ออากาศมีมลพิษ

    ดังนั้นเจ้าของควรดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ใช่แค่ภายนอก แต่ภายในบ้านที่สุนัขอยู่อาศัยตลอดยิ่งต้องมีการจัดการที่ดีร่วมด้วย เช่น มีเครื่องกรองอากาศ หลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะภายในบ้าน เป็นต้น

    ทั้งนี้ถ้าสุนัขและแมวในบ้านของคุณเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม อ้าปากหายใจ หายใจมีเสียง ควรพามาพบสัตวแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อได้รับการรักษาได้ตั้งแต่แรก

บทความโดย สพ.ญ. จีระกิต์ จอมวรวงศ์ (คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก)

วันที่ 27/1/2561