google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

โรคต่อมลูกหมากในสุนัข

โรคต่อมลูกหมากในสุนัข (Prostatic disorders)

          ต่อมลูกหมากเป็นต่อมเพศชนิดเดียวที่พบในสุนัข ตำแหน่งอยู่ทางช่องท้องด้านท้าย  เป็นต่อมถัดจากกระเพาะปัสสาวะ  ประกอบด้วยสองพูซ้ายและขวาโอบรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น   ทำหน้าที่สร้างน้ำต่อมลูกหมาก (prostatic fluid) ที่หลั่งออกมาในส่วนสุดท้ายของน้ำเชื้ออสุจิ  เพื่อช่วยเพิ่มปริมาตรน้ำเชื้อ

              สุนัขเพศผู้ที่พบปัญหาของต่อมลูกหมาก  มักพบในสุนัขยังไม่ทำหมันและอาจมีปัญหาทางเดินปัสสาวะติดเชื้อร่วมด้วย   โรคของต่อมลูกหมาก ได้แก่ ต่อมลูกหมากโต  ต่อมลูกหมากอักเสบ มะเร็งต่อมลูกหมาก   ในแต่ละปัญหาอาจเกิดร่วมกันได้ อาการหลักของโรคต่อมลูกหมาก มักมีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ปัสสาวะขัด ปัสสาวะมีเลือดปน  ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างอักเสบ ขับอุจจาระลำบาก เบ่งถ่าย หากเรื้อรังหรือรุนแรงอาจเกิดร่วมกับปัญหาไส้เลื่อนข้างก้น  หรือมีปัญหาต่อคุณภาพน้ำเชื้อ โดยน้ำเชื้อมีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือมีเซลล์เนื้องอกปน

รูปที่ 1   ลักษณะสีของน้ำเชื้ออสุจิ (หลอดที่  1 น้ำเชื้อปกติ, หลอดที่ 2 และ 3 น้ำเชื้อที่ผิดปกติ มีเม็ดเลือด  แดงปน ในสุนัขที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต)

อาการ

                 โรคต่อมลูกหมากโตเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของความไม่สมดุลในการเจริญและเพิ่มจำนวนของเซลล์ต่อมลูกหมากที่มากกว่าการเสื่อมของเซลล์   อาการที่แสดงออกมักพบในสุนัขเพศผู้อายุมากกว่า 5 ปี ยังไม่ได้ทำหมัน  บางตัวอาจเริ่มมีภาวะต่อมลูกหมากโตแต่ไม่แสดงอาการใดๆ ก็ได้   บางตัวอาจมีต่อมลูกหมากโตร่วมกับต่อมลูกหมากอักเสบ  การรักษาโรคต่อมลูกหมากโต อาจใช้ยากลุ่มช่วยลดขนาดต่อมลูกหมาก แต่การรักษาทางยามีผลเพียงชั่วคราวในระยะที่ใช้ยา  ในสุนัขที่ไม่ต้องการเป็นพ่อพันธุ์แนะนำทำหมัน ซึ่งที่เป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสมและทำให้ขนาดต่อมลูกหมากเล็กลงอย่างถาวร

               โรคต่อมลูกหมากอักเสบ  มักเกิดการอักเสบจากกการติดเชื้อแบคทีเรียจากระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ระดับความรุนแรงมีหลายแบบ  เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน  ทำให้สัตว์แสดงอาการ การอักเสบชัดเจน  ซึม ป่วย มีไข้ ค่าเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดสูง

                ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง การสะสมการติดเชื้อและการอักเสบบางรายกลายถุงฝีภายในต่อมลูกหมาก   การรักษาจะทำรักษาการติดเชื้อและลักษณะฝีภายในต่อมลูกหมากให้หาย แล้วทำหมัน   เพื่อลดขนาดและทำให้ต่อมลูกหมากฝ่อลง ป้องกันการกลับมามีปัญหาของต่อมลูกหมาก  บางกรณีฝีภายในต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ  อาจจะพิจารณาการผ่าตัดต่อมลูกหมากและร้อยเยื่อบุช่องท้องเข้าไปแทนที่โพรงหนองในต่อมลูกหมาก (prostatic omentalization) เพื่อลดโพรงฝีและยังอาศัยเยื่อแขวนลำไส้ในการแพร่ยาเข้าสู่ภายในต่อมลูกหมาก ร่วมกับการทำหมัน

                 

รูปที่ 2 ภาพอัลตร้าซาวด์ผ่านผนังหน้าท้อง แสดงลักษณะเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากด้านตัดขวาง (transverse)                      ในสุนัขที่เป็นต่อลูกหมากอักเสบ

สาเหตุ            

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมักพบในสุนัขเพศผู้ที่ทำหมันแล้ว โดยเฉพาะรายที่ทำหมันตั้งแต่ก่อน 1 ปี โดยที่ยังไม่มีเหตุผลชี้แจงการเกิดได้อย่างชัดเจน  สุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มักมีอาการเจ็บปวดรุนแรง อุจจาระลำบาก อุจจาระมีเลือดปน  การพยากรณ์โรคต่ำ  แนวทางการรักษาเพียงประคับประคองและระดับความเจ็บปวด เพื่อให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    การผ่าตัดต่อมลูกหมากอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แม้ว่าหลังการผ่าตัดในบางรายพบการแพร่กระจายของมะเร็งสู่ช่องท้อง ผนังหน้าท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนที่เหลือ  ส่วนการฉายรังสียังมีรายงานผลการรักษาต่อมะเร็งต่อมลูกหมากต่ำ

              

รูปที่ 3 ภาพเอ็กซเรย์ร่วมเทคนิคการฉีดสารทึบแสง แสดงขนาดและการกระจายสีที่ผิดปกติบริเวณท่อปัสสาวะส่วนต่อมลูกหมาก ( prostatic urethra) ในสุนัขที่เป็นเนื้องอกต่อมลูกหมาก

 การวินิจฉัย            

          การตรวจวินิจฉัยแยกโรคและการติดตามการรักษาโรคของต่อมลูกหมาก ทำประกอบกันทั้งการตรวจร่างกาย ล้วงตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก การพิจารณาลักษณะเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากและหาขนาดต่อมลูกหมากด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ผ่านผนังหน้าท้อง การรีดเก็บน้ำเชื้อเพื่อตรวจเซลล์วิทยา และเพาะเชื้อแบคทีเรีย กรณีที่สุนัขมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย จำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยคุณภาพปัสสาวะ และเพาะเชื้อแบคทีเรียจากน้ำปัสสาวะร่วมด้วย

              จะเห็นได้ว่าต่อมลูกหมากจะทำงานได้และพัฒนาขนาดเนื้อเยื่อด้วยปัจจัยของฮอร์โมนเพศชาย  ดังนั้นการป้องกันโรคของต่อมลูกหมากทำได้โดยการทำหมันก่อนที่สุนัขอายุ 5 ปี  และพาสุนัขตรวจสุขภาพประจำปี

บทความโดย:  สพ.ญ. ชื่นสุมน  ลิ้มมานนท์  (คลินิกระบบสืบพันธุ์   โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก)

แหล่งที่มาของรูป : รศ.สพ.ญ.เกษกนก ศิรินฤมิตร ศูนย์ระบบสืบพันธุ์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ htwww.vetstream.com/treat/canis/diseases/prostate-neoplasia, Nov 16, 2017