เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสุนัขตั้งท้อง

 

 

บทความโดย นสพ.ชัยสิทธิ์ ร่วมจิตร (คลินิคศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก)

เรียบเรียงและภาพประกอบโดย สพญ. นิรชรา ชมท่าไม้ (คลินิคระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก)