รู้ทันป้องกันไว โรคพยาธิหนอนหัวใจ

 

 

บทความโดย สพ.ญ. นิรชรา ชมท่าไม้ (คลินิคระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก)