บริการห้องพักสัตว์ป่วย

 

 

 

วอร์ดสัตว์ป่วยรักษาทั่วไป

      การตรวจวินิจฉัยโดยเทคนิคการส่องกล้อง (Endoscopy) สามารถใช้วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนต้นในส่วนของลำคอ หลอดอาหาร และกระเพาะอาหารหรือทางเดินหายใจส่วนต้นตั้งแต่ภายในโพรงจมูก กล่องเสียง และหลอดลม สามารถใช้การส่องตรวจทั้งเพื่อการวินิจฉัย และการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อได้