google-site-verification=G7snYi1Iu_QoF4keh_9xHi0_IDTFhBbfUuUax3VTDjY

คลินิคโรคแมว

 Goals

 

 

 

      จำนวนผู้เลี้ยงแมวมีมากขึ้นในประเทศไทยในทุกๆ ปี ทางโรงพยาบาลของเราจึงเห็นความสำคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้เหมาะสมกับน้องแมวให้มากขึ้น ห้องตรวจแมวโดยเฉพาะ และวอร์ดฝากรักษาเฉพาะแมวเปิดให้บริการและแยกพื้นที่พิเศษ (สาขาคลองสาม) เพื่อลดปัจจัยด้านความเครียดระหว่างรับการรักษาให้มากที่สุด เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ตื่นกับสถานที่ได้ง่าย