คลินิคส่องกล้อง

 Goals

 

 

      การตรวจวินิจฉัยโดยเทคนิคการส่องกล้อง(Endoscopy) สามารถใช้วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนต้นในส่วนของลำคอ หลอดอาหาร และกระเพาะอาหารหรือทางเดินหายใจส่วนต้นตั้งแต่ภายในโพรงจมูก กล่องเสียง และหลอดลม สามารถใช้การส่องตรวจทั้งเพื่อการวินิจฉัย และการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อได้