บริการสระว่ายน้ำ

 

 

บริการสระว่าย

      บริการสระว่ายน้ำของโรงพยาบาลเมืองเอกเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ดูแลการออกกำลังของสัตว์เลี้ยง ลงว่ายและฝึกบทเรียน การว่ายน้ำมีบริการอาบน้ำหลังการว่ายน้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม