ศูนย์กายภาพบำบัด

 Goals
       การกายภาพบำบัดมีความจำเป็นในเคสสัตว์ป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือโรคทางสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดภาวะอัมพาตต่างๆ เป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังผ่าตัดกระดูกได้ดี ช่วยลดอาการปวดในภาวะโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงนอกจากนั้นศูนย์กายภาพของเรายังยินดีต้อนรับ สัตว์เลี้ยงที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยให้สุขภาพสัตว์เลี้ยงแข็งแรงห่างไกลโรคและเต็มไปด้วยความสนุก

Treament 

โปรแกรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
โปรแกรมบำบัดด้วยเลเซอร์
โปรแกรมบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
โปรแกรมบำบัดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

Serviceเครื่องเลเซอร์ (Laser therapy)
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrostimulator)
สระว่ายน้ำ (Swimming pool)
ห้องกายภาพบำบัด (Rehabilitation room)