คลินิคสัตว์เลี้ยงพิเศษ

 Goals

 

 

       สัตว์เลี้ยงพิเศษไม่ว่าจะเป็นกระต่าย เต่า หนู นก ชูการ์ไกรเดอร์ หรือสัตว์เลี้ยงตระกูลไฟรเมทต่างๆ ก็มีจำนวนการเลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆ และทางโรงพยาบาลเห็นความสำคัญกับทุกชีวิตและมุ่งหวังพัฒนาการตรวจและวินิจฉัยของเราให้คลอบคลุมการรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษด้วย