ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

 Goals
      กระดูกจะเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้นหรือสัตว์เลี้ยงมีภาวะน้ำหนักตัวเกิน การเคลื่อนไหวที่ผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุ เหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของกระดูกและข้อตามมา เช่นกระดูกหัก กรามเคลื่อน เป็นต้น หรือในสุนัขบางสายพันธุ์อาจมีโรคประจำพันธุ์ เช่น โรคข้อสะโพกเสื่อม,โรคข้อสะบ้าเสื่อม เป็นต้น

    การตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องอาจจะช่วยชะลอ หรือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงได้


Treament

 

 

 

 

 


ภาวะกรามล่างหรือกรามบนหัก (Maxillary and mandibular fracture)
ภาวะกระดูกหักจากอุบัติเหตุ (Traumatic bone fracture)
ภาวะข้อต่อหลุดจากอุบัติเหตุ (Traumatic joint luxation)
ผ่าตัดแก้ไขภาวะม้ามบิด (Splenic torsion)
โรคข้อเสื่อม (Joint dysplasia)
ภาวะเอ็นหัวเข่าฉีกขาด (Cruciate ligament rupture)
ภาวะสะบ้าเคลื่อน (Patella luxation)

Service

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเอ๊กเรย์ (X-ray)
เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia gas machine)
เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า (Electrosurgery)
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Vital sign monitor)
เครื่องวัดความดัน (Blood pressure mornitoring)
ห้องปฎิบัติการตรวจเลือด (Laboratory blood testing)
ห้องผ่าตัดกระดูกและข้อต่อ (Orthopedics surgery room)
ศูนย์กายภาพบำบัด (สาขาพัทยา)
การเดินลู่วิ่งใต้น้ำ (สาขาเมืองเอก)